Inspektor danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przy zastosowaniu art. 8 i 9 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczono: Panią Aleksandrę Stasiak; e-mail: iod@innowacje.wroclaw.pl Inspektorem Ochrony Danych* w Biurze Rachunkowym Innowacje ul. Jedności Narodowej 55-57/ 7, 50-262 Wrocław.

Do zadań inspektora ochrony danych w Biurze Rachunkowym Innowacje w stosunku do podmiotów zewnętrznych należą:

  • współpraca z organem nadzorczym (prezesem UODO, który zastąpi obecnego GIODO);
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – jeżeli prezes UODO będzie chciał się kontaktować z biurem rachunkowym w sprawie ochrony danych osobowych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego w zakresie wszelkich zapytań w obszarze przetwarzania danych osobowych przez Biuro Rachunkowe Innowacje.

*Wraz przekształceniem się GIODO w UODO 25 maja 2018 roku, nazwę ABI zastąpiła nowa, IOD, czyli Inspektor Ochrony Danych.