Działalność gospodarcza – co musi wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Działalność gospodarcza – co musi wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Własna działalność gospodarcza każdego roku przyciąga rzesze początkujących przedsiębiorców. Wizja urzeczywistniania własnych marzeń oraz wolność, wiążąca się z samozatrudnieniem skutecznie zachęca do założenia własnej firmy. Zanim jednak podejmiemy pierwsze kroki, warto zaczerpnąć wiedzy, aby być przygotowanym na wszelkie ewentualności, z jakimi wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak może oszczędzać każdy przedsiębiorca?

Najważniejszą kwestią, z którą powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca, jest wysokość składek, jakie każda działalność gospodarcza musi dokonywać. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie jednak sprawę, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z licznymi możliwościami uiszczania mniejszych opłat lub… Nierobienia tego wcale!

Miesięczne składki – Ty wybierasz, ile płacisz.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania comiesięcznych składek. Są one ustalane w stałej, miesięcznej opłacie. Przedsiębiorcy nie płacą jednak składek od uzyskanych dochodów (wyjątkiem może być wybór tzw. „Małego ZUS-u”, dla osób mieszczących się w kryteriach rocznych dochodów w przeliczeniu na jeden dzień pracy), ale od złożonych wcześniej deklaracji.

Deklaracja ta jednak nie może być niższa niż 60% ŚREDNIEGO wynagrodzenia w danym roku. W roku 2019 kwota ta wynosi 2859 złotych brutto. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca zarządzający własną działalnością gospodarczą jest zobowiązany do uiszczenia comiesięcznej opłaty w wysokości 1316,97 złotych. Kwota ta obejmuje składkę przekazywaną na Fundusz Pracy, zdrowotną, rentową, chorobową, wypadkową oraz emerytalną.

Jak ważna jest ta ostatnia, można zapoznać się w tekście poświęconym emeryturze u samozatrudnionych.

Zaczynasz? Płacisz mniej!

To jednak nie wszystko. Każdemu przedsiębiorcy, rozpoczynającemu działalność gospodarczą przysługuje okres 24 miesięcy, podczas którego ma prawo płacić tzw. „preferencyjne składki”. W tym wypadku samozatrudnieni płacą składki w wysokości 30% MINIMALNEGO wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2250 złotych. Oznacza to, że comiesięczne składki wynosić będą 555,89 złotych. Należy pamiętać, że skorzystanie z preferencyjnych stawek przysługuje każdemu, kto:

  • dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą,
  • przez 60 poprzednich miesięcy nie prowadził innej działalności poza rolniczej,
  • zobowiązuje się do nie pełnienia usług względem swojego pracodawcy, dla którego pracował w bieżącym lub poprzednim roku.

Działalność gospodarcza za darmo.

 „Ulga na start” to głęboki ukłon w stronę nowopowstałych działalności gospodarczych.

Każda nowa działalność gospodarcza ma prawo do niepłacenia ŻADNYCH składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy swojego istnienia (składka społeczna nie obejmuje składki zdrowotnej). Każdy przedsiębiorca ma prawo nie korzystać z opcji „Ulga na start” i zgłosić działalność gospodarczą do uiszczania składek społecznych. Opcja ta może być korzystna w przypadku budowania większego portfela emerytalnego.

Zacznij działać i zyskaj finansową wolność.

Własna działalność gospodarcza to dla wielu spełnienie marzeń. Wizja wolności, swobody oraz nieskrępowanego działania kusi początkujących przedsiębiorców do wzmożonej pracy. Nigdy wcześniej możliwość realizacji swojego marzenia nie była tak blisko. Nic nie stoi przeszkodzie, aby każdy, kto tylko tego pragnie założył własną działalność gospodarczą i zaczął urzeczywistniać swój własny sen. Każdy może być przedsiębiorcą, przed którym – od teraz – żadna liczba nie będzie już miała jakichkolwiek tajemnic.

Chyba że ta, dotycząca rosnących dochodów.