Księgowość pełna czy uproszczona? Wyjaśniamy różnice!

Według prawa przedsiębiorcy są zobligowani do rozliczania podatków oraz prowadzenia ewidencji transakcji finansowych, dokonywanych w ramach prowadzonej działalności. Księgowość pełna oraz księgowość uproszczona daje przedsiębiorcom wybór, w jakiej formie chcą prowadzić rachunkowość swojej firmy. W poniższym artykule wyjaśniamy różnice, wskazujemy wady i zalety, a także doradzamy, kto powinien skorzystać z księgowości pełnej, a kto z uproszczonej.

Czym jest księgowość pełna?

Jak sama nazwa wskazuje, księgowość pełna charakteryzuje się znacznie bardziej rozbudowanym i skomplikowanym system prowadzenia rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa. Służy on nie tylko do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, ale również pozwala na precyzyjną analizę finansową firmy.

W ramach pełnej księgowości są prowadzone:

 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • wykaz aktywów i pasywów.

Dzięki powyższym dokumentom jest możliwe regularne sprawdzanie i kontrolowanie każdego zdarzenia finansowego w firmie. To z kolei wpływa na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych i osiąganie zadowalającego dochodu.

Pełna księgowość spełnia więc kilka bardzo ważnych funkcji:

 • informuje o przedsiębiorstwie i dokonywanych transakcjach,
 • kontroluje zdarzenia finansowe i pozwala konfrontować je z rzeczywistością,
 • umożliwia tworzenia sprawozdań, zestawień i raportów finansowych,
 • analizuje i pozwala na okresową ocenę firmy,
 • daje klarowne i rzetelne dane statystyczne.

W rezultacie powstaje kompletny i kompleksowy obraz finansowy przedsiębiorstwa.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Księgowość pełna musi być prowadzona przez te podmioty gospodarcze, które osiągnęły w skali roku przychód w wysokości co najmniej 2 000 000 euro. Według prawa podaną kwotę przelicza się na złotówki, stosując średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku.

Pozostali przedsiębiorcy nie są zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości, jednak mogą tego dokonać dobrowolnie.

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona pozwala na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w prostszy sposób. Może być stosowana wyłącznie przez podmioty gospodarcze, których przychód w skali roku nie przekroczył 2 000 000 euro. Daje więc możliwość prowadzenia rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa w relatywnie łatwej i nieskomplikowanej formie, wśród której wyróżniamy:

 • Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • kartę podatkową.

Jeśli przedmiot działalności gospodarczej nie wyklucza stosowania danej formy opodatkowania, przedsiębiorca ma prawo zadecydować, która z powyższych metod prowadzenia rachunkowości będzie obowiązywała w jego firmie.

Księgowość pełna czy uproszczona? Wyjaśniamy różnice!

Niewątpliwie zarówno księgowość pełna, jak i księgowość uproszczona ma wiele zalet, z których skorzystają przedsiębiorcy. Przed podjęciem decyzji warto jednak dokładnie przeanalizować każdą z form prowadzenia rachunkowości finansowej i ocenić jej najważniejsze zalety w stosunku do własnej firmy.

Księgowość pełna jest bezsprzecznie dokładniejszą formą ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Pozwala na precyzyjną kontrolę i regularną analizę wydatków, przychodów oraz kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Dostarcza również dane na temat każdej operacji finansowej, co przyspiesza i ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych oraz skuteczne inwestowanie kapitału. Co więcej, pozwala na stosowanie takiej polityki rachunkowości, która odpowiada potrzebom danego przedsiębiorstwa.

Księgowość uproszczona jest przede wszystkim łatwa w prowadzeniu, ponieważ nie wymaga stosowania skomplikowanych metod rachunkowych. W rezultacie zachodzi niższe ryzyko popełnienia błędu w prowadzonej rachunkowości. Jest to również zdecydowanie tańsza forma ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się nawet na samodzielne jej prowadzenie!

Co wybrać?

Księgowość uproszczona (ze względu na swoją charakterystykę) jest najczęściej wybierana przez nowych przedsiębiorców oraz małe firmy, które nie mają trudności z obliczaniem, dokonywanych transakcji finansowych. W biurze rachunkowym Innowacje rekomendujemy, aby przedsiębiorcy, którzy nie przeprowadzają skomplikowanych operacji gospodarczych, decydowali się właśnie na księgowość uproszczoną. Jeśli dodatkowo zdecydują się pomoc profesjonalnego księgowego, oszczędzą czas, którą będą mogli wykorzystać na rozwój biznes.

Księgowość pełna jest natomiast wybierana przez duże podmioty gospodarcze, w których dokładna analiza i kontrola finansowa pozwala na zabezpieczanie kapitału oraz dokonywanie lepszych inwestycji.

Prowadź księgowość, która pomoże Ci w rozwoju firmy

Podmioty gospodarcze powstają nie po to, aby upadać po kilku latach, ale po to, aby się rozwijać i osiągać sukcesy. Księgowość powinna wspierać przedsiębiorców w dochodowym prowadzeniu firmy i ułatwiać im podejmowanie decyzji biznesowych. Przede wszystkim jednak nie powinna zabierać im czasu, zdrowia i energii na zbyt długie zajmowanie się rachunkowością, ponieważ w ten sposób ograniczają oni swój potencjał biznesowy. Właśnie dlatego biuro rachunkowe Innowacje wspiera przedsiębiorców w ich dążeniu do osiągania wysokich dochodów, unikania konfliktów z prawem i rejestrowania wszystkich operacji finansowych w firmie. Od lat pomagamy podmiotom gospodarczym, dbając o ich zaplecze i jednocześnie dając możliwość skupienia się na sprawach, które przyczyniają się do ich rozwoju.

Za tym, żeby korzystać z księgowego.

Do uniwersalnych zasad, stosowanych powszechnie w rachunkowości w każdym państwie, należy zasada dwustronnego zapisu każdej operacji gospodarczej oraz zasada periodyzacji, czyli okresowych sprawozdań finansowych. Zasada podwójnego zapisu komplikuje nieco prowadzenie pełnej księgowości, co wymaga dobrej znajomości przepisów. Dlatego też nie warto robić tego na własną rękę, bez stosownej wiedzy i doświadczenia. Decydując się na księgi handlowe, bezpieczniej jest skorzystać z pomocy specjalistów i za stosowną opłatą zapewnić sobie spokój i pewność w odniesieniu do naszych rozliczeń i podatków.

W związku z tym prowadzenie pełnej księgowości jest droższe. Większy nakład pracy księgowego oraz szerszy zasób wiedzy, jaką musi posiadać, sprawia, że tego typu usługi są wyceniane o kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych więcej w stosunku do księgowości uproszczonej. Taką księgowość można bez przeszkód prowadzić samodzielnie, co jeszcze bardziej redukuje koszty związane z rozliczeniem firmy.