Umowa toolingu: wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Umowa toolingu: wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Prowadzenie własnej firmy polega również na szukaniu możliwości, ułatwiających wykonywanie czynności biznesowych. Jedną z nich jest umowa toolingu, która daje korzyści zarówno po stronie zlecającego, jak i wykonującego. Choć nazwa porozumienia może brzmieć nieco „egzotycznie”, jest ono powszechnie wykorzystywane w Polsce przez wielu przedsiębiorców. O tym, czym dokładnie jest, jakie ma zalety i kto może z niego skorzystać, dowiesz się z poniższego artykułu!

umowa o charakterze nienazwanym

Czym jest umowa toolingu?

Geneza nazwy wywodzi się z języka angielskiego. Tool oznacza bowiem „narzędzie”. Nie bez powodu użyto takiego określenia, gdyż najważniejszą regułą umowy toolingu jest fakt, iż jedna strona (Zlecający) udostępnia własne środki trwałe na rzecz drugiej strony (Wykonawcy) realizującej określone zlecenie, którego dotyczy przedmiot umowy. Do środków trwałych, które mogą zostać udostępnione, zaliczamy m.in.: samochody, sprzęt elektroniczny, nieruchomości, maszyny lub znaki towarowe.

Celem umowy jest zatem dostarczenie towarów lub świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy, który udostępnia w tym zakresie własne środki trwałe, oczekując (według zapisów w umowie) odpowiedniej jakości zrealizowanego zlecenia bądź dzieła. Tym samym umowa toolingu nie może dotyczyć stron, których nie zawarto w umowie i nie są Wykonawcą lub Zlecającym.

Porozumienie zawiera się na czas określony lub nieokreślony, a uwzględniona w umowie klauzula jasno informuje, iż Wykonawca będzie korzystać z udostępnionych środków trwałych tylko na poczet realizacji zlecenia. Po jego zakończeniu użyczone środki zwraca się Zlecającemu. Co więcej, w zależności od indywidualnych ustaleń, Wykonawca może również ponosić koszty, związane z eksploatacją środków trwałych, przeglądami kontrolnymi lub ubezpieczeniami.

Umowa toolingu jest według polskiego prawa porozumieniem o charakterze nienazwanym. Nie ma więc ono jasnych reguł i wymogów prawnych. W jego obrębie panuje zatem swoboda poszczególnych ustaleń, które często przybierają charakter indywidualny.

tooling vat

Jakie korzyści daje umowa toolingu?

Zysk można zaobserwować po dwóch stronach.

  • Dla Wykonawcy jest to szansa na zrealizowanie określonego zlecenia bez konieczności kupowania środków trwałych. W konsekwencji daje to nie tylko oszczędność gotówki, ale również źródło dochodu i szansę na zdobycie nowych umiejętności, rozwijanie własnego biznesu i poszerzanie portfolio o kolejne realizacje.
  • Dla Zlecającego stwarza to natomiast okazję na uzyskanie wyrobów wysokiej jakości (często zindywidualizowanych, dostosowanych do własnych potrzeb) w określonej cenie i ilości, a także możliwość ciągłej amortyzacji udostępnianych środków trwałych. Co więcej, Zlecający nabywa usługi lub towary od wykonującego po niższej cenie, gdyż uwzględnia ona koszt użyczenia środków trwałych, niezbędnych do wytworzenia zasobów.

Umowa toolingu jest zatem świadczeniem ekwiwalentnym, które umożliwia wzajemną kontrolę obu stronom porozumienia, a także stwarza obopólną korzyść. Ekwiwalentność sprawia również, że nie dochodzi do stworzenia obowiązku podatkowego PIT, co jest kolejną zaletą, przemawiającą za umową toolingu.

Umowa toolingu a VAT

Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy umowa toolingu podlega opodatkowaniu VAT? W świetle polskich przepisów prawa podatek VAT obowiązuje wtedy, gdy zachodzi sytuacja dostawy towarów lub świadczenia usług. W przypadku umowy toolingu nie występuje żadna z powyższych sytuacji!

Jak to możliwe?

Wykonywanie usług na rzecz Zlecającego nie jest przedmiotem osobnego świadczenia. Dotyczy ono bowiem prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, który świadczy usługi poprzez środki, udostępnione przez Zlecającego. Umowa toolingu nie zawiera również dostawy towarów, gdyż użyczone środki trwałe są nadal własnością Zlecającego, a nie Wykonawcy.

W rezultacie umowa toolingu nie generuje obciążenia podatkowego VAT.

umowa toolingu zalety

Masz więcej pytań? Chętnie na nie odpowiemy!

Umowa toolingu to niejedyna wątpliwość, z którą zmagają się przedsiębiorcy. Jeśli masz problem natury prawnej, księgowej lub biznesowej, skontaktuj się z biurem rachunkowym Innowacje. Z przyjemnością rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy na wielu płaszczyznach i pomożemy w dochodowym oraz bezpiecznym prowadzeniu firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.