Pokolenie Z w przedsiębiorczości: zmiany na horyzoncie!

Pokolenie Z w przedsiębiorczości: zmiany na horyzoncie!

Przyszłość jest w rękach młodego pokolenia, określanego zbiorczą nazwą, pokoleniem Z. Według różnych przesłanek reprezentują je ludzie urodzeni po 1993 roku lub 1996 roku. Rynek pracy oraz gospodarka zależy więc od wyborów, poglądów i umiejętności młodych ludzi. Pokolenie Z w przedsiębiorczości odegra więc niebagatelną rolę, a zapatrywania jego przedstawicieli zostały sprawdzone przez międzynarodowe badanie.

Pokolenie Z w przedsiębiorczości

Pokolenie Z w przedsiębiorczości

Raport pt. „Gen Z is poised to reframe the future, but are business and education ready?” prezentuje wyniki badania przeprowadzonego pod koniec 2020 roku przez EY oraz organizację JA Worldwide. Badanymi były osoby z 17 krajów w wieku od 16 do 25 roku życia, a ich liczba wyniosła prawie 6 000. Każdy z badanych mógł zaznaczać trzy odpowiedzi na każde pytanie. Głównym celem badania było sprawdzenie, czy:

 • z jednej strony, pokolenie Z jest gotowe na zmiany technologiczne w przyszłości i jak ocenia swoje szanse na rynku pracy,
 • z drugiej strony, czy dotychczasowe struktury biznesowe i edukacyjne są gotowe na pokolenie Z?

Postawione pytania wydają się niezwykle pilne, zwłaszcza w obliczu dynamicznych zmian technologicznych. Pokolenie Z w przedsiębiorczości wprowadza świeży powiew umiejętności, poglądów i zainteresowań, które zmodernizują biznes, znany współcześnie. Wystarczy przypomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że nastolatkowie mogą być twórcami marek lub ich twarzami, a dziś jest to zjawisko powszechnie spotykane w mediach społecznościowych, gdzie króluje pojęcie tzw. Influencera.

Mocne strony Pokolenia Z

Pozytywne nastawienie to jedna z cech charakterystycznych pokolenia Z. Według raportu, 55% badanych bardzo optymistycznie patrzy na swoje szanse, na znalezienie wartościowej pracy i rozwiązywania problemów globalnych, w 2025 roku. Co ciekawe, liczba ta rośnie do 82%, gdy badani przyjmują perspektywę czasową w 2030 roku!

Optymizm pokolenia Z jest nierozerwalnie połączony z ich pewnością swoich umiejętności w zakresie technologii i automatyzacji. Znaczna część przedstawicieli ów pokolenia to bowiem pierwsze w historii osoby, które od urodzenia mają powszechny dostęp do Internetu. Nic więc dziwnego, że aż 84% badanych deklaruje pewność siebie właśnie w segmencie korzystania z technologii. Biorąc pod uwagę kierunek, w jakim zmierza świat, 74% badanych jest przekonanych, że ma umiejętności, które będą niezbędne i przydatne w pracy zawodowej.

Warto jednak zauważyć, że na drugim końcu skali znajduje się relatywnie niewielka pewność, iż do życia zawodowego przygotowuje sposób nauczania (59%) i program szkolny (60%). Pokolenie Z kwestionuje system edukacji, zarzucając mu przede wszystkim posługiwanie się przestarzałymi i nieskutecznymi metodami. Tylko 55% badanych przyznało, że edukacja przygotowuje ich do sukcesu w roku 2030.

Nie brakuje również głosów, mówiących, iż szkolnictwo – pod wieloma względami – zabija kreatywność i przedsiębiorczość. Dowodem jest inne badanie, przeprowadzone przez firmę Maison&Partners, które wykazało, iż 16% zatrudnionych Polaków w formie umowy o pracę uważa, że nie płaci podatku PIT, a ponad 50% twierdzi, że nie płaci podatku VAT…

młode osoby na rynku pracy

Własna firma czy etat?

Pokolenie Z w przedsiębiorczości nie pozostawia złudzeń, że większość młodych osób (65%) deklaruje, iż za 10 lat będzie prowadzić własny biznes. Przyczyną mogą być kwestie światopoglądowe w zakresie dążenia do niezależności, samodzielności oraz wolności.

Za cechy idealnej kariery przedstawiciele pokolenia Z uważają:

 • Tworzenie oryginalnych myśli i pomysłów
 • Interakcję z ludźmi z całego świata
 • Rozwiązywanie złożonych problemów, także globalnych
 • Rozbudowywanie empatii i współczucia wobec innych
 • Doskonalenie własnych umiejętności
 • Budowanie nowych technologii
 • Tworzenie materialnych produktów
 • Współpracowanie z innymi
 • Analizowanie danych.

Jak łatwo zauważyć, wskazane cechy idealnej kariery, dotyczą przede wszystkim aspektu technologicznego, psychologicznego oraz światopoglądowego.

Przedstawiciele pokolenia Z deklarują, że najważniejszymi tematami w ich edukacji, jest przede wszystkim ochrona środowiska i zarządzanie własną karierą zawodową (po 77%), zarządzanie finansami (73%) oraz stosunki międzynarodowe (70%) i znajomość technologii (69%). Przedstawione dane raz jeszcze stawiają duży znak zapytania przy obecnym systemie edukacyjnym, w którym można zaobserwować deficyt przedmiotów, którymi interesuje się pokolenie Z.

Jak poprawić edukację?

Krytykowanie systemu edukacyjnego bez podawania rozwiązań i kierunków zmian, jest bezzasadne. Właśnie dlatego młodzi ludzie zostali zapytani, jak poprawić edukację, aby szkoły skuteczniej i lepiej przygotowywały ich do życia zawodowego. Dominującymi odpowiedziami były: praktyki zawodowe (59%), mentoring (57%), projekty (52%), badania (51%) i praca społeczna (50%). 

Kluczowe jest również zauważenie, że 75% badanych uczniów wyraża chęć kontynuowania nauczania hybrydowego (połączenie lekcji zdalnych z lekcjami stacjonarnymi), także po zakończonej pandemii koronawirusa COVID-19. Uczniowie uważają, że wirtualne nauczanie jest przede wszystkim kreatywniejsze, bardziej dopasowane do stylu życia i dostępniejsze. 

Z drugiej jednak strony należy zaznaczyć, iż trend pracy i nauki zdalnej stwarza zagrożenie w zakresie budowania relacji, umiejętności interpersonalnych oraz zdrowia społecznego.

Pokolenie Z na rynku pracy

Pokolenie Z w przedsiębiorczości: czas na zmiany?

Pokolenie Z zaczyna odgrywać coraz większą rolę w strukturach przedsiębiorczości. Jako że potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w wielu aspektach różnią się od tego, co oferuje im rynek pracy, możemy być pewni, że za pięć lub dziesięć lat będziemy świadkami drastycznych i dynamicznych zmian na rynku oraz w biznesie.

Pokolenie Z w przedsiębiorczości to nie tylko zmiany, ale również powiew świeżości. Młode osoby wprowadzają zupełnie nowe wartości, umiejętności oraz poglądy na światowe problemy i sposoby ich rozwiązywania. Przed firmami oraz systemem edukacji stoi niełatwe zadanie: muszą one sprostać nowym oczekiwaniom młodych ludzi. Kluczowa więc wydaje się odpowiednia komunikacja i współpraca na wielu obszarach, między różnymi podmiotami a pokoleniem Z.

Czy to się uda?

Przekonamy się niebawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.