Jak rozliczyć kryptowaluty w PIT?

Jak rozliczyć kryptowaluty w PIT?

Kryptowaluty zdobywają popularność, a wizja potencjalnych zysków zachęca do inwestowanie w tę wirtualną monetę. W konsekwencji warto dowiedzieć się, jak rozliczyć kryptowaluty w PIT, aby uniknąć problemów prawnych i podatkowych.

Kryptowaluta, czyli wirtualna waluta

Z prawnego punktu widzenia kryptowaluty nie istnieją. Jest to bowiem określenie potoczne, które powszechnie występuje w przekazach internetowych lub medialnych. W prawie występuje natomiast określenie „wirtualnej waluty”, do której zalicza się również kryptowaluta w myśl: art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na potrzeby niniejszego artykułu i omówienia, jak rozliczyć kryptowaluty w PIT, zastosujemy jednak uproszczoną i powszechniejszą definicję.

Kryptowaluty istnieją od niedawna. Wystarczy spojrzeć na datę powstania najpopularniejszej obecnie kryptowaluty – BitCoina, aby stwierdzić, iż powstał on w 2009 roku. Krótka historia istnienia nie wyklucza jednak jej obfitości ani postępu. Ostatnie dziesięciolecie skutkowało zmianami technologicznymi, czego pokłosiem jest również prężny rozwój kryptowalut.

Współcześnie coraz powszechniejsze staje się bowiem płacenie kryptowalutami za zakupy w Internecie lub tworzenie stacjonarnych punktów kupna i sprzedaży kryptowalut w Polsce.

jak rozliczyć kryptowaluty w pit

Jak rozliczyć kryptowaluty w PIT?

Zobowiązanie podatkowe PIT, dotyczące kryptowalut, zachodzi najczęściej podczas odpłatnego zbycia wirtualnej waluty. Zaistniały podatek dochodowy ma wartość 19% uzyskanego dochodu, rozumianego jako różnica pomiędzy sumą przychodów z odpłatnego zbycia kryptowalut a kosztami uzyskania przychodu (w jednym roku podatkowym).

W tym ujęciu niezwykle ważne jest zrozumienie, co znaczy: „odpłatne zbycie wirtualnej monety” oraz co może stanowić koszty uzyskania przychodu?

Co podlega opodatkowaniu?

Według ustawodawcy „odpłatny zbyt waluty wirtualnej” oznacza:

  • wymianę waluty na prawny środek płatniczy,
  • wymianę waluty na towar lub usługę,
  • wymianę waluty na prawo majątkowe inne niż wirtualna waluta,
  • regulowanie innych zobowiązań za pomocą wirtualnej waluty.

W kontekście rozwoju płatności kryptowalutami za zakupy, należy zaznaczyć, że zobowiązanie podatkowe PIT powstaje również podczas płatności w Internecie za dany towar lub usługę. W tej sytuacji zachodzi bowiem powstanie przychodu, który podlega opodatkowaniu w wysokości 19%.

wirtualna waluta podatki

Koszty uzyskania przychodu a podatek od kryptowalut w PIT

W myśl rozumieniu prawa, kosztami uzyskania przychodu można nazwać te udokumentowane wydatki, które:

  • zostały poniesione bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej,
  • kosztami, dotyczącymi zbycia waluty wirtualnej.

Kontrowersje wzbudza jednak kwestia wydatków, poniesionych na zakup „koparek” do kryptowalut. Są to bowiem urządzenia, które umożliwiają pozyskiwanie („wydobywanie”) wirtualnej waluty. Proces – w dużym skrócie – polega na zatwierdzaniu nowych bloków i dołączania ich do istniejącego już łańcucha („blockchain”). Blok jest natomiast miejscem, gdzie powstaje zapis nowych transakcji oraz następuje emisja nowych monet. Aby jednak pozyskać blok, należy rozwiązać obliczenia matematyczne, zwane również „problemem kryptograficznym”.

Kwestia, jak rozliczyć kryptowalut w PIT, nie jest jednak taka oczywista. Wydawać by się mogło, że nabycie sprzętu lub opłaty za energię elektryczną, mogą być kosztami uzyskania przychodu. Stanowisko organów podatkowych jest jednak inne. Sugerują one, że takie wydatki nie mają bezpośredniego związku ze zbyciem wirtualnej waluty i tym samym nie mogą być kosztami uzyskania przychodu.

Interesujące jest jednak, że Sądy Administracyjne podważają taką interpretację organów podatkowych.

Jak rozliczyć kryptowaluty w PIT i skorzystać z ulg podatkowych?

Dochody uzyskane przez podatnika w ramach zbycia waluty wirtualnej, nie podlegają ulgom podatkowym! Co więcej, nie stosuje się wobec nich również regulacji, dotyczących kwoty wolnej od podatku. Takie rozwiązanie jest spowodowane faktem, iż taki rodzaj dochodów nie łączy się z innymi dochodami, opodatkowanymi według skali podatkowej lub podatku linowego.

Z punktu widzenia podatnika, istotne jest również, że podczas roku podatkowego nie zachodzi obowiązek opłacania należnych zaliczek, gdyż wystarczy złożyć właściwą deklarację PIT (z należnymi dochodami i obliczeniami) po zakończeniu roku podatkowego.

rozliczenie podatkowe kryptowalut

Czy pomoc biura rachunkowego jest konieczna?

Pytanie, jak rozliczyć kryptowaluty w PIT, może nastręczać pewne problemy. Choć pomoc biura rachunkowego nie jest konieczna, może być w wielu sytuacjach zasadna. Wsparcie doświadczonego księgowego pozwala zyskać pewność, że wszelkie zobowiązania podatkowe zostały rozliczone w odpowiedni i poprawny sposób. To z kolei pozwala na kontynuowanie dochodowych inwestycji bez obaw o konflikty prawne i podatkowe.

Po indywidualną pomoc zapraszamy do Biura Rachunkowego Innowacje!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.