Jak banki wyliczają zdolność kredytową dla przedsiębiorców?

Jak banki wyliczają zdolność kredytową dla przedsiębiorców?

Prowadzenie własnej firmy nie jest wyznacznikiem statusu, ani tym bardziej luksusu – przynajmniej w rozumieniu banków. Przedsiębiorcy mają bowiem mniejsze szanse na uzyskanie lepszego kredytu hipotecznego. Pod tym względem bardziej opłaca się być zatrudnionym, chociażby na umowę o pracę. Dlaczego prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest gorzej punktowane przez banki? Jak można podnieść swoją zdolność kredytową?

Czego boją się banki?

Dla banków dawanie kredytów to część oferty, przekładającej się na ich biznesowy sukces. Oznacza to, że dana placówka dokładnie weryfikuje wszelkie czynniki, zanim powierzy komuś gotówkę. Roztropność i skrupulatność jest szczególnie dostrzegalna w czasach pandemii. Banki szczegółowo sprawdzają branżę przedsiębiorców, strukturę i stabilność ich dochodów, a także wiele innych aspektów.

Najgorszym scenariuszem dla banku jest bowiem niewypłacalność przedsiębiorcy.

Niektóre branże są gorzej punktowane podczas wyznaczania zdolności kredytowej. Niższa ocena wiąże się z wyższym ryzykiem biznesowym, jakie ponosi przedsiębiorca. Bankom mogą się również nie spodobać się poszczególne aspekty finansowe i biznesowe przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji wyliczona zdolność kredytowa może być odpowiednio niższa.

zdolność kredytowa

Ryczałt a zdolność kredytowa

Na wysokość zdolności kredytowej, wyliczonej przez bank, wpływa przede wszystkim dochód przedsiębiorcy. Kiedy jednak przedsiębiorca rozlicza się w formie ryczałtu, płaci podatki od przychodu. Takie rozróżnienie ma wpływ na wyliczenia zdolności kredytowej!

Banki uznają zazwyczaj, iż dochód firmy, prowadzonej w formie ryczałtu, odpowiada pewnemu procentowi przychodów. Może więc się okazać, że wyliczony przez bank dochód, będzie stanowił 20-25% przychodów. To natomiast obniża zdolność kredytową.

Wielu analityków słusznie zauważa, iż ryczałt i kredyt hipoteczny nie stanowią dobrej pary.

Co sprawdzają banki, gdy przedsiębiorca ubiega się o kredyt hipoteczny?

Banki wyliczają zdolność kredytową, aby ocenić, czy przedsiębiorca będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie. W tym celu wykonuje się analizy kredytowe, dające bankom odpowiedzi, czy warto powierzyć gotówkę danej osobie. Pod uwagę są brane następujące czynniki:

 • czas prowadzenia działalności gospodarczej (im dłużej, tym lepiej),
 • stabilność dochodu i płynność finansowa,
 • wysokość przychodów i kosztów działalności gospodarczej,
 • branża, jej specyfika i potencjalne ryzyko,
 • konkurencyjność firmy na rynku,
 • majątek przedsiębiorcy (aktywa),
 • dotychczasowe zobowiązania.

Analizy kredytowe mogą się różnić w zależności od wybranego banku. Zazwyczaj dotyczą one jednak podobnych kwestii, dzięki czemu można o nie zadbać wcześniej, stwarzając sobie większe szanse na atrakcyjniejszy kredyt hipoteczny.

Niska zdolność kredytowa: co robić?

Niesatysfakcjonująca zdolność kredytowa (lub nawet jej brak) w jednym banku nie przekreśla szans na uzyskanie kredytu hipotecznego w innej placówce. Każdy bank liczy bowiem zdolność w inny sposób. W rezultacie może okazać się, że przedstawiciele jednego banku ocenią zdolność kredytową bardzo negatywnie, a pracownicy drugiego chętnie udzielą kredytu hipotecznego na kwotę kilkuset tysięcy.

Należy jednak podchodzić rozsądnie do wyliczeń banku i przyjrzeć się, które aspekty – na podstawie analiz – wymagają w przedsiębiorstwie poprawy. W ten sposób można dodatkowo usprawnić składowe swojego biznesu.

jak podnieść zdolność kredytową

Jak podnieść zdolność kredytową?

Przedsiębiorcy mają realny wpływ na wysokość swojej zdolności kredytowej. Mogą ją podnieść na kilka różnych sposobów:

 • powiększenie biznesu i prowadzenie go na większą skalę (np. zatrudnienie nowych pracowników, rozszerzenie działalności na nowe rynki),
 • spłacenie innych kredytów i zobowiązań oraz rezygnacja z kart kredytowych,
 • dodanie współkredytobiorcy,
 • zwiększenie dochodów (także z innych źródeł).

Warto również zauważyć, że zdolność kredytową można nie tylko podnieść, ale i obniżyć. Do działań przedsiębiorców, mających negatywny wpływ na wyliczenia banku, zalicza się:

Działań, ingerujących w zdolność kredytową, może być jeszcze więcej. Kluczowe jest jednak zadbanie o fundamentalne kwestie, mające bezpośredni i największy wpływ na wyliczenia banków.

Czy przedsiębiorcy mają ciężej w uzyskaniu kredytu?

Podsumowując, przedsiębiorcy mają relatywnie mniejsze szanse na uzyskanie lepszego kredytu hipotecznego. Banki baczniej przyglądają się ich biznesom i skrupulatniej analizują sytuację finansową. Choć osoby, zatrudnione na umowę o pracę, mogą mieć łatwiej, należy również pokazać drugą stronę medalu. Otóż, przedsiębiorcy mają zazwyczaj większe możliwości zwiększania osiąganych dochodów.

O ile osoby, pracujące na umowie, nie mogą z miesiąca na miesiąc podnosić swoich zarobków, o tyle przedsiębiorcy dysponują wieloma narzędziami biznesowymi, sprzedażowymi i marketingowymi, mogącymi mieć zbawienny wpływ na wysokość ich dochodów. Warto o tym pamiętać podczas obierania zawodowej ścieżki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.