Polski Ład: najważniejsze zmiany podatkowe

Polski Ład: najważniejsze zmiany podatkowe

Polski Ład budzi skrajne emocje wśród opinii publicznej. Według oficjalnych założeń zmiany doprowadzą do niższego podatku wśród 70% Polaków, którzy zaoszczędzą w ten sposób około 17 mld zł rocznie. Nie wszyscy są jednak zgodni z takimi szacunkami. Nie brakuje głosów, sugerujących, iż zmiany podatkowe doprowadzą do pokaźnych strat po stronie przedsiębiorców. Abstrahując od faktu, która strona ma rację, postanowiliśmy przyjrzeć się najważniejszym zmianom podatkowym, które wprowadza Polski Ład.

polski ład

Polski Ład: zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 roku

Prace legislacyjne nad podatkową częścią Polskiego Ładu zakończyły się w Sejmie i Senacie 29 października 2021 r. Tym samym według ustaleń zmiany podatkowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Co nowego wprowadza Polski Ład?

Jak można przeczytać w oficjalnym serwisie podatkowym Ministerstwa Finansów, najważniejsze zmiany dotyczą:

 • Kwoty wolnej od podatku (wzrost do 30 000 zł)
 • Progu podatkowego (wzrost do 120 000 zł)
 • Braku podatku dla emerytury do 2 500 zł
 • Ulgi podatkowej na innowacje, rozwój firmy i dla inwestora
 • Niższego ryczałtu dla m.in.: osób, pracujących w sektorze IT oraz lekarzy
 • Składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

To tylko niektóre zmiany podatkowe, które budzą największe emocje wśród obserwatorów i ekspertów.

Kwota wolna od podatku i próg podatkowy

Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnych 8 000 zł do 30 000 zł. Według ustawodawcy taka zmiana da najwięcej korzyści najuboższym oraz ponad połowie emerytów i rencistów.

Polski Ład zakłada również podniesienie progu podatkowego, którego przekroczenie skutkuje większym obciążeniem podatkowym w wysokości 32%. Dotychczas próg ten wynosił 85 528 zł. Po zmianach jego wartość wzrośnie do 120 000 zł.

Emerytura bez podatku do 2500 zł

Podniesienie kwoty wolnej od podatku ma sprawić, że większość emerytów i rencistów nie zapłaci PIT w ogóle. Seniorzy, którzy pobierają wyższe świadczenie, zapłacą podatek od kwoty, która przekracza 2 500 zł.

Emeryci i renciści, którzy pracują i nie pobierają emerytury, będą natomiast płacić podatek, gdy ich zarobki przekroczą 115 528 zł. Jest to suma uwzględniająca kwotę wolną od podatku (30 000 zł) oraz przewidzianą ulgę (85 528 zł).

Ulgi podatkowe dla firm, inwestycji i przedsiębiorców

Ustawodawca wyszczególnia w Polskim Ładzie szereg ulg i działań, których zadaniem jest wsparcie inwestycji i innowacyjności w biznesie. Takie zmiany – według twórców Polskiego Ładu – mają zwiększyć konkurencyjność krajowej gospodarki na międzynarodowej arenie. Poniżej prezentujemy wybrane ulgi, które polegają na:

 • łatwiejszym otwieraniu linii produkcyjnej, przeznaczonej dla konkretnego produktu (ulga na robotyzację),
 • wspieraniu prac koncepcyjnych, które przebiegają podczas tworzenia nowego produkty (ulga B+R),
 • wspomaganiu w zakresie przystosowania i wdrożenia pomysłu w praktykę (ulga na prototyp),
 • zmniejszeniu obciążenia, które zachodzi na etapie sprzedaży produktu (ulga IP Box),
 • ułatwieniu dla polskich firm w wejściu na giełdę i znalezieniu inwestorów (ulga na IPO).

Polski Ład zamierza również wprowadzić zmiany w Estońskim CIT, które – według ustawodawcy – przyczynią się do zwiększenia jego atrakcyjności.

polski ład zmiany podatkowe

Zmiany w ryczałcie dla IT, lekarzy i inżynierów

Obecny ryczałt dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych i inżynierów wynosi 17%. Po wprowadzeniu zmian podatkowych w Polskim Ładzie, ryczałt spadnie do wysokości 14%. Z kolei informatycy, programiści i inne stanowiska w branży IT doświadczą zmiany ryczałtu z 15% na 12%.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Polski Ład wprowadza zmiany podatkowe w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, rozliczających się liniowo, ryczałtem oraz na zasadach ogólnych.

 • Przedsiębiorcy, rozliczający się za pomocą podatku liniowego, będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu. Składka zdrowotna nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zatem w 2022 roku wyniesie ona nie mniej niż 270 zł.
 • Przedsiębiorcy, rozliczający się za pomocą ryczałtu, zapłacą składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy, liczonej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz przychodów, osiąganych przez przedsiębiorcę. Jeżeli więc roczny przychód przedsiębiorcy będzie pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł, składka zdrowotna wyniesie 511 zł.
 • Przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych, zapłacą składkę zdrowotną, która wynosi 9%.

Polski Ład likwiduje również możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku.

najważniejsze zmiany podatkowe 2022

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze zmiany podatkowe, które wprowadza Polski Ład. Warto jednak zapoznać się ze wszystkimi, jeszcze zanim wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Pozwoli to uchronić się przed kosztownymi błędami i jednocześnie umożliwi podejmowania najlepszych decyzji biznesowych w danej sytuacji.

Po indywidualną pomoc, konsultacje oraz obsługę w wykonaniu biura rachunkowego, zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.