IKE i IKZE 2022: jak oszczędzać pieniądze na emeryturę?

IKE i IKZE 2022: jak oszczędzać pieniądze na emeryturę?

Zaufanie do tradycyjnego systemu emerytalnego w Polsce jest dość mocno zachwiane. Polacy boją się, że ich emerytura nie wystarczy do godnego życia. Pewnym rozwiązaniem jest IKE i IKZE, czyli formy dobrowolnego oszczędzania, głównie z myślą o emeryturze. Oba rozwiązania należą do III filaru systemu emerytalnego i dla wielu osób są dobrym sposobem na ochronę kapitału. Co je wyróżnia? Jakie będą limity wpłat na IKE i IKZE w 2022 roku? Jak w ten sposób oszczędzać pieniądze na emeryturę?

jak oszczędzać pieniądze na emeryturę

51% Polaków boi się ubóstwa na emeryturze

Badanie IBRIS: „Godna emerytura. Czy wystarczy zabezpieczenie gwarantowane?”, pokazuje opinie Polaków na temat systemu emerytalnego. Wyniki są dość szokujące i nie przemawiają na korzyść systemu.

  • 66% badanych boi się załamania lub niewydolności systemu emerytalnego
  • 60% badanych boi się zajęcia oszczędności przez państwo
  • 51% badanych boi się ubóstwa na emeryturze
  • 81% badanych uważa, że wysokość emerytury nie będzie wystarczająca do godnego życia
  • 56% badanych ma zamiar kontynuować pracę zawodową, nawet w wieku emerytalnym.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, nie powinno dziwić, że Polacy szukają sposobów na odkładanie pieniędzy na emeryturę. Jednym ze sposobów jest IKE i IKZE, dzięki którym można zapewnić sobie lepszą jakość życia, a także skorzystać z wielu korzyści podatkowych.

Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Zarówno IKE, jak i IKZE to dobrowolne formy oszczędzania. Oznacza to, że posiadacz sam decyduje, kiedy i ile oszczędności chce gromadzić na tych kontach. Państwo nie narzuca więc żadnych terminów, ani koniecznych składek! Jedynym ograniczeniem są roczne limity wpłat, o których napisaliśmy więcej w dalszej części artykułu.

Oba rozwiązania są do siebie bardzo podobne. Zwalniają z podatku od zysków kapitałowych oraz pozwalają na dziedziczenie oszczędności. Co więcej, IKZE stosuje również ulgę podatkową. Różnice zachodzą natomiast w pozostałych kwestiach podatkowych oraz rocznych limitach wpłat.

Jak założyć IKE i IKZE?

Rachunki IKE i IKZE mogą się od siebie różnić w zależności od tego, gdzie zostaną założone. Zazwyczaj występują w ofercie m.in.: funduszy inwestycyjnych, banków, biur maklerskich czy firm ubezpieczeniowych.

Jak działa IKE i IKZE?

W ramach IKE i IKZE można dokonywać wielu inwestycji. Wówczas, aby otrzymać korzyści podatkowe, należy umieścić w nich dany produkt finansowy. W ten sposób można m.in.: inwestować w obligacje skarbowe lub fundusze inwestycyjne, oszczędzając gotówkę dzięki IKE i IKZE, która w przeciwnym przypadku musiałaby być uiszczona na rzecz podatków od zysków kapitałowych.

Oszczędzanie w IKE 2022

Podatek od zysków kapitałowych wynosi obecnie 19%. Jest on określany „podatkiem Belki” od nazwiska jego inicjatora. Ów podatek oznacza, że najpóźniej na końcu danej inwestycji należy zapłacić ustalony procent od zysków. Jeżeli więc na zakończenie inwestycji (np. 10-letnich obligacji skarbowych) suma zysków wyniesie 10 000 zł, to zostanie ona obniżona o podatek w wysokości 19% (1 900 zł). Tym samym ostateczna suma zysków wyniesie 8 100 zł.

Jeśli natomiast inwestowanie (np. we wcześniej wspomniane obligacje skarbowe) będzie odbywać się poprzez rachunek IKE, wówczas na konto inwestora trafia 100% zysków. Aby jednak zyski kapitałowe nie były obarczone podatkiem Belki, należy spełnić kilka warunków:

  • podczas wypłaty z IKE mieć ukończone 60 lat (lub 55 lat, jeśli dotyczy to osób, które nabyły wcześniejszych praw do emerytury),
  • wpłacać pieniądze na IKE minimum w 5 latach kalendarzowych (lub wpłacić ponad połowę wartości kapitału na IKE minimum 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty).

Oczywiście, posiadacze rachunków mogą wcześniej wypłacić gotówkę, jednakże będą musieli wówczas zapłacić 19% podatku od zysków kapitałowych.

Limit wpłat na IKE w 2022

Według najnowszych informacji roczne limity wpłat na IKE w 2022 r. wynoszą 17 766 zł. Dla porównania w roku 2021 r. limity wynosiły 15 777 zł.

ike 2022

Oszczędzanie w IKZE 2022

IKZE działa w bardzo podobny sposób jak IKE, ale niesie ze sobą natychmiastowe ulgi podatkowe. O ile korzyść podatkowa w IKE jest odczuwalna głównie na koniec oszczędzania (zwolnienie z podatku Belki), o tyle w IKZE jest ona widoczna już na początku. Dzieje się tak dlatego, iż wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu w zeznaniu PIT. Ulga jest ustalana na podstawie rocznego limitu wpłat oraz stawki PIT (17% lub 32%).

Również w przypadku IKZE należy pamiętać o kilku kwestiach:

  • jeśli wypłata środków z IKZE nastąpi przed 65 rokiem życia, trzeba zapłacić PIT według ustalonych stawek w dniu wypłaty;
  • to samo tyczy się niespełnienia warunku minimum 5 lat oszczędzania w ramach IKZE;
  • spełnienie powyższych warunków oznacza, że wypłata środków będzie opodatkowana wyłącznie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wynoszącym 10% wypłacanej kwoty.

Warto zaznaczyć, że dochody z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Limit wpłat na IKZE w 2022

Podobnie jak w przypadku IKE, również IKZE podniosło roczne limity wpłat. W 2022 r. wynoszą one 7 106,40 zł. W 2021 r. równały się one wysokości 6 310,80 zł. Z kolei przedsiębiorcy w 2022 r. będą mogli wpłacić na IKZE maksymalnie 10 659,60 zł.

ikze 2022

Jak oszczędzać pieniądze na emeryturę?

Sposobów na oszczędzanie pod kątem emerytury jest wiele. Niektóre osoby decydują się na gromadzenie oszczędności na lokatach bankowych, inni natomiast wolą odkładanie gotówki na rachunkach oszczędnościowych. Bez względu na preferencje inwestycyjne i oszczędzania, warto zainteresować się IKE i IKZE. Dla wielu osób może być to lukratywna okazja, niosąca ze sobą znaczną ochronę kapitału.