Jak poprawnie rozliczyć PIT w 2022 roku?

Jak poprawnie rozliczyć PIT w 2022 roku?

Zbliża się szczególny czas w roku, kiedy wiele osób pyta: „Jak rozliczyć PIT w 2022”? W tym roku – podobnie jak w ostatnich latach – mamy możliwość uregulowania podatku dochodowego w prosty sposób przez Internet. To jednak niejedyna forma rozliczenia. O pozostałych sposobach, a także stawce PIT, terminach i ewentualnych ulgach, piszemy w dalszej części artykułu.

do kiedy pit

Ile wynosi PIT w 2022 roku?

Przypominamy, że podatek dochodowy musi uregulować każda osoba, która osiągnęła dochody w roku poprzednim. Tym samym w 2022 roku rozliczamy się z urzędem skarbowym za rok 2021. Oznacza to, że stawka PIT w 2022 r. dotyczy regulacji prawnych z 2021 r. W konsekwencji nawet jeśli pojawiły się w tym zakresie zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 r., będą one widoczne dopiero przy rozliczeniu PIT w 2023 r.

Stawka PIT w 2022 roku zależy od formy opodatkowania. 

Najczęściej spotykana jest skala podatkowa, która obliguje do płacenia 17% podatku dochodowego, jeśli dochód w roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty stawka PIT wzrasta do 32%, liczone od nadwyżki.

Inną formą opodatkowania, z której mogą korzystać przedsiębiorcy, jest podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Przypominamy, że karta podatkowa od 2022 roku nie jest możliwa do zastosowania, jako nowa forma opodatkowania. Korzystać więc z niej mogą tylko te podmioty, które wykorzystywały ją w poprzednim roku.

Jak rozliczyć PIT w 2022 roku?

Sposób rozliczenia PIT w 2022 r. jest taki sam, jak w poprzednich latach. Podatnicy mogą zatem skorzystać z:

 • osobistego doręczenia formularza do właściwego urzędu skarbowego,
 • wysłania formularza PIT pocztą na adres właściwego urzędu,
 • rozliczenia PIT online na oficjalnej stronie podatkowej w usłudze e-PIT, należącej do Ministerstwa Finansów.

Wybór opcji elektronicznej z usługą „Twój e-PIT” jest najszybszą formą rozliczenia. Aby jednak z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu za pomocą jednego z pięciu sposobów: profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, danych podatnika (PESEL lub NIP i kwota przychodów), a także poprzez aplikację „mObywatel”.

Jak można jednak przeczytać na oficjalnej stronie, rozliczenie PIT w e-Urzędzie Skarbowym nie jest dostępne dla osób, które chcą rozliczyć przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

ulga pit dla młodych

Wybór formularza

Kluczowym zadaniem w poprawnym rozliczeniu podatku dochodowego, jest wybór właściwego formularza PIT. Najczęściej wybierane to:

 • Formularz PIT-37 – przeznaczony dla osób, które osiągają dochody w ramach umowy o pracę czy też umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie). Deklaracja PIT-37 dotyczy przychodów, opodatkowanych według wytycznych skali podatkowej.
 • Formularz PIT-36 – korzystają z niego osoby, które osiągnęły dochód bez pośrednictwa płatnika, czyli dotyczy to najczęściej osób, prowadzących działalność gospodarczą. Deklaracja PIT-36 dotyczy opodatkowania przychodów według skali podatkowej.
 • Formularz PIT-36L – wybierają go osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczają się za pomocą podatku liniowego.
 • Formularz PIT-28 – przewidziany dla osób, które rozliczają się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Deklaracja PIT-28 dotyczy więc przede wszystkim działalności gospodarczych, spółek cywilnych i jawnych oraz podatników, czerpiących zyski z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.
 • Formularz PIT-38 – wyznaczony dla podatników, którzy w roku poprzednim osiągnęli przychód w wyniku zbycia udziału w spółkach, papierów wartościowych czy pochodnych instrumentów finansowych.
 • Formularz PIT-39 – skierowany jest dla osób, które rozliczają przychód w wyniku prywatnej i odpłatnej sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych, a także z tytułu zamiany nieruchomości i praw.

Biorąc pod uwagę przejrzystość definicji każdego z formularza, wybór odpowiedniej deklaracji nie powinien stanowić problemu.

Do kiedy rozliczyć PIT?

Podatek dochodowy w 2022 r. – z perspektywy podatnika – należy rozliczyć:

 • do 28 lutego 2022 r., jeśli dotyczy formularza PIT-28;
 • do 2 maja 2022 r., jeśli dotyczy formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Warto zapamiętać, iż niezłożenie deklaracji w terminie, skutkuje naliczaniem kar w formie odsetek.

Bez PIT dla Młodych

Przypominamy, iż osoby poniżej 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi „Zerowy PIT dla Młodych”. Jest ona przewidziana dla osób, które – oprócz spełnienia wymagań wiekowych – osiągnęły dochody z tytułu umów o pracę, umów zlecenie oraz pracy nakładczej. 

W takiej sytuacji skorzystanie z ulgi oznacza zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego – 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty należy natomiast zapłacić podatek dochodowy w wysokości 32%, liczony od nadwyżki. 

Z ulgi „Zerowy PIT dla Młodych” nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat.

jak rozliczyć pit w 2022

Podatek dochodowy w 2022

Rozliczenie PIT nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy znajomość podstawowych definicji, a także prostych kroków, które należy uczynić, aby poprawnie rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. W biurze rachunkowym Innowacje zawsze służymy pomocą!