Jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT?

Jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT?

Usługi szkoleniowe podlegają podatkowi VAT w wysokości 23%. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych sytuacjach można wykorzystać opcje zwolnienia z opodatkowania. Aby to jednak zrobić, należy spełniać określone wytyczne. Czytaj dalej, a zobaczysz, jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT.

usługi edukacyjne a vat

Usługi edukacyjne a VAT

Zwolnienie z opodatkowania VAT dotyczy przede wszystkim usług kształcenia i wychowania, które są świadczone przez jednostki, objęte systemem oświaty. Ponadto zwolnienie obejmuje również usługi kształcenia, które są prowadzone przez uczelnie, jednostki naukowe PAN (Polska Akademia Nauk), a także instytuty badawcze.

Jakie jeszcze usługi edukacyjne są zwolnione z VAT?

Według ustawodawcy do tej grupy kwalifikują się również usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Tego typu usługi muszą być jednak wykonywane przez nauczyciela, rozumianego jako osobę o właściwym wykształceniu kierunkowym oraz zasobie wiedzy. Co ciekawe, nauczyciel – w tym kontekście – nie musi mieć pedagogicznego wykształcenia.

Aby uzyskać zwolnienie z opodatkowania, ważne jest zachowanie relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Mianowicie nie mogą występować żadne podmioty pośredniczące ani podmioty trzecie (np. spółka).

Zwolnieniu z VAT podlegają również osoby, które zakładają niepubliczne placówki edukacyjne lub szkoły. Muszą być jednak wpisane do odpowiedniej ewidencji, która jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Języki obce bez VAT

W przypadku nauczania języków obcych, również możliwe jest zwolnienie z opodatkowania VAT. Z tej opcji mogą także skorzystać szkoły języków obcych, które są spółkami. Bardzo ważne jest natomiast, że zwolnieniu z VAT podlega również nauczanie, które nie jest prowadzone na żywo (np. wcześniej przygotowane kursy językowe).

usługi szkoleniowe a zwolnienie z VAT

Kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe

W usługach edukacyjnych, które są zwolnione z opodatkowania, znajduje się również kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie zawodowe. Oba terminy definiuje się jako nauczanie, które dotyczy przygotowania do wykonywania określonej pracy zarobkowej na danym stanowisku, a także zdobywanie i uaktualnianie wiedzy, wykorzystywanej w celach zawodowych.

Tego typu usługi muszą być jednak świadczone przez właściwe podmioty z akredytacją (zgodnie z przepisami o systemie oświaty), a także muszą być finansowane ze środków publicznych w minimum 70%.

Podstawa prawna

Bezpośrednie potwierdzenie omawianego tematu można również znaleźć w art. 43 ust.1 ustawy o VAT, gdzie znajduje się zapis o zwolnieniach przedmiotowych. Właśnie tam widnieje zapis, który mówi, że zwalnia się od podatku:

26)

usługi świadczone przez:

a)

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b)

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

27)

usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

28)

usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

29)

usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26”.

przedmiotowe zwolnienia z vat

Jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT?

Choć przepisy prawne nie zawsze są oczywiste, w tym przypadku zachodzi pełna jasność, jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT. Warto wiedzieć o tego typu możliwościach, ponieważ dzięki nim można wygenerować znaczne oszczędności. W biurze rachunkowym Innowacje zawsze szukamy dogodnych opcji, które są najlepsze dla naszych klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.