Cennik

Obsługa księgowa :

Sposób rozliczania z US Liczba dokumentów Cena netto w zł/ za miesiąc
Ryczałt ewidencjonowany bez VAT od  1 do 20 120 zł
Każdy kolejny dokument + 4 zł
z VAT od  1 do 20 170 zł
Kolejny dokument + 5 zł
Księga przychodów i rozchodów bez VAT od  1 do 20 150 zł
Każdy kolejny + 4 zł
z VAT od  1 do 20 180 zł
Każdy kolejny + 5 zł
Pełna księgowość z VAT od  1 do 20 800 zł
Każda kolejna pozycja księgowa + 6 zł
Obsługa kadrowo-płacowa (kwoty netto)
Umowa o pracę Obsługa płacowa     25 zł/osoba
Obsługa kadrowa

Obcokrajowiec

    50 zł/osoba

55 zł/osoba

Umowa o dzieło                                                                20 zł/osoba
Umowa zlecenie                                                                35 zł/osoba

Umowa zlecenie – obcokrajowiec                                  40 zł/osoba

Delegacje                                            23 zł/krajowa,  33 zł/zagraniczna
Pozostałe usługi
Rodzaj usługi Cena netto
Opracowanie zasad polityki rachunkowości 1 000 zł
Opracowanie zakładowego planu kont 500 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowego od 1000 zł
Sporządzenie sprawozdań do GUS od 50 zł/sztuka
Rozliczenie roczne PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT IFT.R od 25 do 50 zł
Inne
Rodzaj usługi Cena netto
Założenie spółki z o.o. 700 zł
Zmiany w KRS 300 – 600 zł
Oświadczenie o powierzeniu pracy 60 zł
Wirtualne biuro 200 zł / kwartał