Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Innowacje Sp. z.o.o. Biuro Rachunkowe Wrocław, ul. Jedności Narodowej 55-57/ 7, 50-262 Wrocław, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem :
  – pisząc na adres: ul. Jedności Narodowej 55-57/ 7, 50-262 Wrocław
  – telefonując pod numer: 795 438 858 

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 3.  Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 5. Odbiorcą danych osobowych będą firmy z zakresu IT, firmy kurierskie a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa (min. ZUS, urzędy skarbowe) z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa.

 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. archiwizacji danych zgodnie z ustawami podatkowymi od dnia rozwiązania Umowy oraz w celu realizacji ewentualnych roszczeń oraz działań w związku z procesem windykacji należności.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.