Oferta

Nasze biuro rachunkowe prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę wszystkich podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Skorzystaj z naszych usług ponieważ:

 • posiadamy pełne bezpieczeństwo prawne gwarantowane polisą ubezpieczeniową OC
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę z certyfikatem księgowym wydanym przez Min.Finansów,
 • zapewniamy poufność przetwarzanych danych
 • pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy działalności i opodatkowania,
 •  dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania nasze usługi oraz zadowolenie naszych Klientów, stoi na wysokim poziomie.

Oferujemy obsługę firm w następującym zakresie: 

 • !!! NOWOŚĆ !!! Wirtualne Biuro – pakiet usług, który zawiera:
  – adres do rejestracji firmy,
  – obsługę korespondencji przychodzącej,
  – wysyłanie korespondencji na wskazany adres (raz w miesiącu),
  – informowanie o nadejściu nowej korespondencji,
  – biurowy adres e-mail i/lub nr faxu.
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie karty podatkowej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych a także organizacji pozarządowych
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej oraz ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS,
 • sporządzanie wniosków VZM-1 o zwrot VAT z wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • sprzedaż oprogramowania enova,
 • wdrażanie systemów ERP,
 • sprzedaż sprzętu komputerowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowch spółek, osób fizycznych, org. pozarządowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywania ich do US,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzaniem bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz od towarów i usług (VAT)

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje: 

 • sporządzanie umowy o pracę, zlecenia, dzieła-na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
 • prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do listy płac (deklaracji na potrzeby ZUS,US),
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Cennik:

Cena za nasze usługi negocjowana jest indywidualnie z każdym Klientem co pozwala na jej idealne dopasowanie. Jej wysokość uzależniona jest od formy opodatkowania i zakresu prowadzonych ewidencji podatkowych, ilości dokumentów księgowych, liczby osób rozliczanych z ZUS oraz usług dodatkowych.

Zapraszamy!

Zostań naszym Klientem, a my postaramy się aby współpraca opierała się na najlepszych rozwiązaniach finansowo-księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Nie zwlekaj zadzwoń i umów się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.