Dla spółek z o.o.

Czy warto mieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Działasz samodzielnie czy ze wspólnikami? Dopiero rozpoczynasz działalność, a może już od dłuższego czasu funkcjonujesz na rynku nieformalnie lub jako jednoosobowy przedsiębiorca? W każdym z tych przypadków warto rozważyć odpowiednią formę prawną prowadzenia biznesu. Powodów ku temu jest co najmniej kilka:

 • działając w ramach jednoosobowej działalności lub spółki osobowej możesz narazić swój majątek osobisty na utratę. Wierzyciele będą mogli bez przeszkód egzekwować swoje należności zarówno ze składników firmowych jak i prywatnych,
 • nieprzewidziane postanowienia w umowie spółki osobowej mogą na wypadek śmierci wspólnika doprowadzić do jej rozwiązania. To z kolei może wiązać się z ogromnymi kosztami, a nawet koniecznością zamknięcia biznesu,
 • w przypadku jednoosobowej działalności sprzedaż Twojego biznesu lub dołączenie nowego partnera może okazać się niemożliwe.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Istnieje dużo zalet prowadzenia biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poniżej opisane zostało kilka wybranych elementów i cech tej formy prawnej:

 1. Odrębność majątku spółki od majątku wspólników – to jedna z najistotniejszych cech sp. z o.o. W efekcie, majątek wspólnika na wypadek niewypłacalności spółki pozostaje nienaruszony, gdyż jest on odrębnym zbiorem składników. Ponadto, działając przez spółkę wszelkie zobowiązania zaciągane są w jej imieniu i na jej odpowiedzialność. W wyjątkowych okolicznościach za zobowiązania spółki może odpowiadać jej zarząd.
 2. Możliwość prowadzenia spółki jednoosobowej – w przeciwieństwie do spółek osobowych, gdzie wymogiem jest minimalna ilość 2 wspólników, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać nawet wyłącznie jednego wspólnika.
 3. Niski podatek dochodowy – stawka podatku CIT wynosi aktualnie 15% lub nawet 9% w przypadku spełnienia określonych wymogów.
 4. Transparentność finansowa – obowiązek prowadzenia przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełnej księgowości umożliwia lepszy wgląd w sytuację finansową spółki. Jest to zwłaszcza istotne w wypadku prowadzenia działalności wraz z innymi wspólnikami.
 5. Łatwość w sprzedaży – udziały w spółce mogą być przez udziałowców co do zasady swobodnie (w zależności od postanowień samej umowy spółki) zbywane. Umożliwia to sprawne zbycie firmy bądź płynne wprowadzenie do niej nowego wspólnika/inwestora.
 6. Szybkość i łatwość rejestracji – przy wykorzystaniu systemu https://ekrs.ms.gov.pl możliwe jest założenie spółki online, już w 24h.
 7. Prostota dokapitalizowania – jeżeli okaże się, że spółka wymaga dodatkowych funduszy, jako wspólnik możesz dokonać pożyczki, która jest wolna od opodatkowania PCC.
 8. Bezpieczeństwo na wypadek sukcesji – jeżeli wspólnik spółki umiera, jego udziały podlegają dziedziczeniu na podstawie przepisów ustawowych lub testamentu. Jednocześnie, w żaden sposób nie dochodzi do zaburzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. W mocy pozostają wszelkie zawarte umowy, licencje czy zezwolenia.

Podsumowanie

Decyzja na temat formy prawnej prowadzonego biznesu niesie za sobą istotne skutki. Ujawniają się one w kilku obszarach:

 • odpowiedzialności za zobowiązania firmy,
 • opodatkowania, a więc i rentowności całego przedsięwzięcia,
 • wymogów formalnych,
 • możliwości sprzedaży lub przekazania biznesu,
 • dziedziczenia firmy,
 • możliwości dofinansowania.

Warto zatem planując oraz prowadząc własny biznes rozważyć założenie lub przekształcenie go właśnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieją bowiem różne rozwiązania prawne, które umożliwiają „zmianę” aktualnej formy w sp. z o.o.