Działalność nierejestrowana: jakie są zasady?

Działalność nierejestrowana: jakie są zasady?

Działalność nierejestrowana to świetne narzędzie dla osób, które nie chcą zakładać firmy, a ich przychody z własnej aktywności (np. udzielanie korepetycji, wykonywanie projektów graficznych) nie są wysokie. W takiej sytuacji osoby fizyczne mogą skorzystać z opcji prowadzenia działalności nierejestrowanej. Dowiedz się więcej i sprawdź, jakie warunki należy spełnić!

Co to jest działalność nierejestrowana?

Klasyczna działalność gospodarcza ma charakter zorganizowany i zarobkowy, a także jest prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Działalność nierejestrowana również charakteryzuje się takimi właściwościami, ale ze względu na niski przychód nie jest uznawana (w świetle prawa) za działalność gospodarczą. W efekcie nie trzeba posiadać wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowana jest zatem drobną działalnością zarobkową dla osób fizycznych. Jest to szansa na sprawdzenie (bez zakładania firmy), czy dana aktywność przynosi odpowiednie przychody. Niektóre osoby traktują tę formę działalności, jako swego rodzaju test przed późniejszym założeniem klasycznej działalności gospodarczej.

co to jest działalność nierejestrowana

Jakie są warunki działalności nierejestrowanej?

Najważniejszym warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest miesięczny próg przychodów, którego nie wolno przekroczyć

 • W świetle ostatnich zmian prawnych, od 1 lipca 2023 r. nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, jeśli miesięczne przychody nie przekraczają 2700 zł brutto. Obecnie kwota jest wyliczana na podstawie 75% minimalnego wynagrodzenia, które od lipca 2023 r. wynosi 3600 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu masz obowiązek założyć działalność gospodarczą w ciągu 7 dni!

Ponadto istotne jest również, czy w ostatnim czasie nie prowadzono klasycznej działalności gospodarczej.

 • Polskie prawo mówi, że do prowadzenia działalności nierejestrowanej nie można wykonywać klasycznej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat). Jednocześnie można prowadzić działalność nierejestrowaną, mając zarejestrowaną klasyczną działalność gospodarczą, ale musi być ona zawieszona minimum przez ostatnie 60 miesięcy.

W rezultacie, aby prowadzić działalność nierejestrowaną, należy: być osobą fizyczną, mieścić się w progu przychodów, a także nie wykonywać klasycznej działalności w ostatnich 60 miesiącach.

jak założyć działalność nierejestrowaną

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Po spełnieniu warunków, działalność nierejestrowaną mogą zatem prowadzić:

 • Osoby fizyczne
 • Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia.
 • Bezrobotni
 • Urzędnicy
 • Rolnicy.

Jak więc widać, z tej opcji może korzystać dość szeroka grupa osób. 

Jakie są obowiązki podczas wykonywania działalności nierejestrowanej?

Osoby, decydujące się na tę formę działalności, muszą pamiętać, aby:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,
 • rozliczać przychody (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej,
 • wystawiać faktury lub rachunki, jeśli zażąda ich osoba kupująca,
 • przestrzegać praw konsumentów.

Warto pamiętać, że choć działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, to w świetle prawa cywilnego osoby prowadzące tę formę działalności, są uznawani za przedsiębiorców.

kto może prowadzić działalność nierejestrowaną

Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Aby założyć działalność nierejestrowaną, nie trzeba jej rejestrować ani zgłaszać w żadnym urzędzie lub instytucji. Osoby prowadzącę tę formę działalności, nie muszą również płacić ZUS-u czy uzyskać wpisu do CEIDG. Należy natomiast pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od uzyskanych przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zgłoś się do biura rachunkowego Innowacje. Zajmiemy się Twoimi problemami, doradzimy najlepsze rozwiązanie i pomożemy we wszystkich kwestiach podatkowych, księgowych oraz prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.