Karta podatkowa 2022: wyższe stawki i nowe wytyczne

Karta podatkowa 2022: wyższe stawki i nowe wytyczne

Karta podatkowa uchodzi za jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Niestety od 2022 r. nie będzie ona dostępna dla nowych firm! Polski Ład wprowadza zmiany, w wyniku których rozliczanie się za pomocą karty podatkowej będzie dostępne tylko dla tych podatników, którzy korzystają z tej formy opodatkowania w 2021 r. Oprócz tego Minister Finansów obwieścił nowe stawki, które wzrosną o kilka procent w porównaniu do 2021 r.

Czego jeszcze możemy spodziewać się w nadchodzącym roku?

karta podatkowa 2022

Czym jest karta podatkowa?

Przypomnijmy, dlaczego karta podatkowa to jedna z bardziej atrakcyjnych form opodatkowania?

 • Nie wymaga prowadzenia księgowości.
 • Nie trzeba składać zeznań podatkowych.
 • Relatywnie niski podatek, niezależny od wysokości dochodów.
 • Opłacalna dla firm, zatrudniających małą liczbę pracowników.
 • Nie ma konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Warto wspomnieć, że wysokość podatku ustala się na podstawie:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona działalność.

Wysokość podatku ustala natomiast naczelnik urzędu skarbowego.

Oczywiście nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z karty podatkowej. Wytyczne w tym zakresie ustala: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

To tylko niektóre z wielu specyficznych cech karty podatkowej. W niniejszym artykule skupimy się jednak nie na wyjaśnieniach, czym jest ów forma opodatkowania, ale na zmianach, które nadejdą w 2022 r.

Polski Ład 2022: likwidacja karty podatkowej

Według ustawy, która wprowadza Polski Ład, od 2022 r. znika możliwość zastosowania karty podatkowej, jako nowej formy opodatkowania. Istotne jest jednak, że firmy, które na dzień 31 grudnia 2021 r. korzystały z karty podatkowej, będą mogły kontynuować rozliczenia w tej formie.

Oznacza to, że firmy, które rozliczają się poprzez: skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt, nie będą mogły zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca zakłada firmę przed 31 grudnia 2021 r. i chce skorzystać z karty podatkowej, powinien zgłosić to przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób zyska prawo do korzystania z karty podatkowej również w 2022 r.

czy karta podatkowa opłaca się

Karta podatkowa 2022: wyższe stawki

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. stawki karty podatkowej wzrosną w 2022 r. o około 4,2%. Zmiana jest proporcjonalna do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W tym samym obwieszczeniu można przeczytać, iż:

„Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70−76 dopuszczalne jest − poza świadczeniami dla ludności − wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 72 997 zł przychodu rocznie”.

Wskazana działalność – według zapisu w obwieszczeniu – dotyczy usług w zakresie:

70. robót budowlanych,
71. sztukatorstwa,
72. odgrzybiania budynków,
73. cyklinowania,
74. zduństwa,
75. robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji,
76. studniarstwa, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m.

Stawki karty podatkowej w 2022 roku

Poniżej prezentujemy wybrane, miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej, które przedsiębiorcy zapłacą w 2022 roku.

 • Usługi grawerskie – bez pracowników – w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 553 zł miesięcznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że firma zatrudnia jednego pracownika, stawka wzrasta do 1042 zł.
 • Usługi zegarmistrzowskie – bez pracowników – w miejscowości od 5 000 do 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 249 zł miesięcznie. Jeśli w firmie zatrudniony byłby jeden pracownik, stawka wyniosłaby 511 zł.
 • Usługi wulkanizatorskie z wyjątkiem bieżnikowania opon – z dwoma pracownikami – w miejscowości od 5 000 do 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 1207 zł miesięcznie. Bez pracowników stawka wynosi natomiast 486 zł.
 • Usługi krawieckie – bez pracowników – w miejscowości do 5 000 mieszkańców są obciążone stawką 135 zł miesięcznie. Jeżeli zakład zatrudniałby pięciu pracowników, stawka wzrasta do 752 zł.
 • Usługi sprzątania wnętrz – z dwoma pracownikami – w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 767 zł miesięcznie. Bez pracowników wartość ta spada do 320 zł.

Pełna lista stawek karty podatkowej, które zaczną obowiązywać od 2022 r., znajduje się we wskazanym wcześniej obwieszczeniu Ministra Finansów.

krawiec karta podatkowa

Czy warto rozliczać się w formie karty podatkowej?

Polski Ład wprowadza istotne zmiany w karcie podatkowej. Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy warto nadal rozliczać się w takiej formie? Odpowiedź nie może być jednoznaczna, a ostateczna decyzja powinna być podjęta po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W tym celu zapraszamy do konsultacji w Biurze Rachunkowym Innowacje! Z przyjemnością doradzimy i znajdziemy najlepsze rozwiązanie na 2022 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.